AKTUALNOŚCI
22.12.2017

21 grudnia, w Dniu Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa uczciliśmy tych, którzy stracili życie w misjach zagranicznych.

 

Uroczystość rozpoczęła się pod Pomnikiem Poległych Saperów w Kazuniu Nowym od złożenia meldunku dowódcy pułku – ppłk. Arturowi Gruszczykowi przez dowódcę uroczystości. Po meldunku odśpiewany został Hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a głos zabrał dowódca pułku. W swoim przemówieniu dowódca oddając hołd poległym zaznaczył, "iż pamięć o daninie krwi jaką złożył żołnierz polski winna być wieczna i niezapomniana". Następnie odczytany został Apel Pamięci, a kompania honorowa pod dowództwem por. Marcina Stysia oddała salwę honorową.

 

W dalszej kolejności dowódca pułku w asyście dowódcy 1. batalionu inżynieryjnego oraz batalionu logistycznego, w imieniu wszystkich żołnierzy i pracowników, złożyli pod pomnikiem wiązankę z biało-czerwonych kwiatów, a trębacz odegrał sygnał Śpij Kolego.

 

Pamiętamy!

***

21 grudnia ustanowiony został decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 2015 r., Dniem Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa.

 

Dzień ten nawiązuje do najtragiczniejszego wydarzenia w historii udziału Sił Zbrojnych RP w misjach poza granicami państwa z dnia 21 grudnia 2011 roku, podczas którego w wyniku wybuchu miny pułapki zginęło pięciu polskich żołnierzy z 20. Brygady Zmechanizowanej.

 

W tym dniu pamiętajmy również o naszych kolegach, którzy  polegli w wyniku ataku terrorystycznego - wybuchu miny pułapki w III zmianie PKW Afganistan (2008 r.): plut. Waldemarze Sujdaku, kpr. Pawle Brodzikowskim, kpr. Pawle Szwedzie oraz w VII zmianie PKW Afganistan (2010 r.): plut. Pawle Stypule. Pamiętajmy o kpr. Pawle Staniaszku, który po heroicznej walce o życie zmarł na skutek odniesionych ran w czasie wykonywania zadania służbowego w VI zmianie PKW w Afganistanie.

 

 

 

 

 

PAMIĘĆ O POLEGŁYCH