AKTUALNOŚCI
20.12.2017

W dniach 11-12 grudnia 2017 r. w ramach podsumowania roku związanego z działaniami minersko-pirotechnicznymi, 2 Mazowiecki Pułk Saperów zorganizował międzyresortowy kurs szkoleniowy pirotechników i żołnierzy grup EOD zajmujących się powyższą tematyką. Celem kursu było zapoznanie wszystkich uczestników szkolenia z aktualnymi zagrożeniami od światowego terroryzmu bombowego jak również podsumowanie międzyresortowego szkolenia pirotechnicznego w 2017 roku oraz zaplanowanie kolejnych szkoleń w 2018 roku. W kursie udział wzięło ponad 50 najlepszych pirotechników z naszego kraju, reprezentujących:

- grupę EOD 2 Pułku Saperów

- Centralne Biuro Śledcze Policji

- funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

- funkcjonariuszy Policji

- funkcjonariuszy Straży Granicznej

- Jednostkę Wojskową GROM

- Jednostkę Wojskową Komandosów

-  Jednostkę Wojskową NIL

- Grupę Nurków Minerów z 12 Dywizjonu Trałowców

- 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego

- Żandarmerię Wojskową

Dwudniowe szkolenie, zaowocowało wieloma wnioskami które w znaczący sposób poprawią bezpieczeństwo realizacji zadań pirotechnicznych realizowanych przez żołnierzy i funkcjonariuszy zarówno w kraju jak i poza jego granicami.