AKTUALNOŚCI
30.03.2017


           Dziś, 30 marca na placu apelowym 3 Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego im. gen. Karola Sierakowskiego w Chełmnie odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy batalionu. Obecny dowódca, ppłk Artur GRUSZCZYK przekazał dowodzenie ppłk Krzysztofowi MIKRUTOWI, który z dniem 30 marca objął obowiązki dowódcy 3 Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego.

           W uroczystości oprócz żołnierzy i pracowników cywilnych wojska 3bdm, wzięło udział wielu znakomitych gości, z dowódcą 2 Mazowieckiego Pułku Saperów płk Adamem PRZYGODĄ na czele.

          Pułkownik Adam PRZYGODA podziękował zdającemu dowódcy za krótkie, lecz wzorowe dowodzenie batalionem, życząc jednocześnie sukcesów na nowym stanowisku w 2psap, gdzie ppłk Artur GRUSZCZYK pełnił będzie służbę jako Zastępca dowódcy pułku.

        Zdający obowiązki dowódcy batalionu, ppłk Artur GRUSZCZYK, zwrócił się do swych podwładnych słowami: „Drodzy żołnierze i pracownicy wojska, bez Was nie byłoby tych osiągnięć i to Wy stanowicie wizerunek tego batalionu. Dziękuję wam za codzienne zaangażowanie, trud i wysiłek, za czas wspólnej służby.”

        Nasz nowy dowódca jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Po uzyskaniu szlifów oficerskich pełnił służbę na stanowiskach: dowódcy plutonu – instruktora oraz dowódcy kompanii szkolnej w 8 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Chełmnie, oficera sekcji w 3pdm, szefa sekcji S-4 i zastępcy dowódcy – szefa sztabu batalionu 3bdm w Chełmnie oraz dowódcy batalionu inżynieryjnego 2psap.

         Dowódca 2psap życzył ppłk MIKRUTOWI kolejnych sukcesów w służbie. Ppłk Krzysztof MIKRUT podziękował za okazane zaufanie słowami: „Moim marzeniem jest aby 3 Batalion Drogowo-Mostowy był powodem do satysfakcji i dumy nie tylko mojej i przełożonych, ale nas wszystkich ”