AKTUALNOŚCI
13.06.2018

W dniach 09-10.06 w ramach ćwiczenia pk. SABER-STRIKE-18, w rejonie Chełmna realizowane było jedno z zadań wsparcia inżynieryjnego jakim jest urządzanie i utrzymanie przepraw. Pododdziały 5 Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina, któremu podporządkowane zostały pododdziały przeprawowe z 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia, 3. batalionu drogowo-mostowego z Chełmna oraz 1 batalionu drogowo-mostowego z Dęblina otrzymały zadanie wsparcia przemieszczających się wojsk 12. Brygady Zmechanizowanej. Dnia 9 czerwca żołnierze 25. Brygady Kawalerii Powietrznej (25BKPow) przeprowadzili desant śmigłowcowy na wschodnim i zachodnim brzegu Wisły w Chełmnie, w rejonie osi przeprawy z zadaniem zabezpieczenia planowanej przeprawy wojsk przez rzekę. Zadanie realizowało 70 żołnierzy szwadronowej grupy bojowej w sile dwóch wzmocnionych plutonów. Do przeprowadzenia desantu użyto śmigłowców z dywizjonów podległych 25BKPow: dwóch  Mi-8 i dwóch Mi-17  oraz dwóch śmigłowców UH-60 Black Hawk należących do 12 Brygady Kawalerii Powietrznej Armii Stanów Zjednoczonych. Ubezpieczenie z powietrza zapewniły dwa śmigłowce szturmowe Mi-24 z 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych i dwa śmigłowce W-3 Sokół z 25BKPow. 10 czerwca od wczesnych godzin porannych, wojska inżynieryjne przystąpiły do urządzenia i utrzymania przeprawy promowej na Wiśle. Przeprawę realizowano przy użyciu trzech promów o nośności 80 ton. W zależności od wielkości pojazdów w czasie jednego kursu transportowano od jednej do czterech sztuk jednostek sprzętowych. W ciągu kilku godzin trwania przeprawy z zachodniego na wschodni brzeg Wisły przetransportowano blisko 60 pojazdów. W przeprawie osobiście wziął udział Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika oraz Dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dywizji Rajmund T. Andrzejczak.

 

***

Międzynarodowe ćwiczenie pod kryptonimem SABER STRIKE-18, organizowane przez Dowództwo Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych w Europie, jest ósmą edycją szkolenia organizowanego od 2010 roku. Bierze w nich udział około 18 tysięcy żołnierzy z 20 państw. Polska wystawiła drugą pod względem liczebności reprezentację - około 5 tysięcy żołnierzy, a także 1000 pojazdów i jednostek sprzętu wojskowego. Tegoroczne manewry uwzględniają między innymi elementy wsparcia sojuszniczego, w tym siły grup bojowych NATO rozmieszczonych w państwach bałtyckich i w Polsce. Głównym celem ćwiczenia jest doskonalenie zdolności prowadzenia operacji lądowych i powietrznych przez zaangażowanie w ćwiczenie wojska państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.