AKTUALNOŚCI
25.05.2018

 

W dniu 22 maja 2018 r. siły główne batalionu wsparcia inżynieryjnego, batalionu logistycznego oraz kompanii dowodzenia powróciły ze zgrupowania poligonowego realizowanego w OSPWL Orzysz, gdzie przez ostatnie 2 tygodnie żołnierze doskonalili swoje umiejętności w zakresie  realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego mobilności, kontrmobilności oraz zdolności przetrwania wojsk.

Szkolenie poligonowe rozpoczęło się ćwiczeniem PRZERZUT-18, w trakcie którego realizowano przemieszczenie wojsk na dużą odległość. Następnie po zakończeniu cyklu szkoleń z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska żołnierze przystąpili do realizacji zadań zgodnie z ich bojowym przeznaczeniem.

W szkoleniu poligonowym uczestniczyło blisko 360 żołnierzy, w tym 105 żołnierzy rezerwy oraz 20 żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Podczas szkolenia żołnierze rezerwy oraz NSR zapoznawali się z budową i danymi taktyczno-technicznymi sprzętu będącego na wyposażeniu pododdziałów, uczyli się wykonywania prac minerskich, rozbudowy fortyfikacyjnej oraz taktyki realizowanej na współczesnym polu walki. W ramach szkolenia ogniowego zrealizowano rzut granatem bojowym,  ćwiczenia na symulatorze strzelań „Śnieżnik”, a podczas zajęć z ochrony przed bronią masowego rażenia dokonano sprawdzenia szczelności i dopasowania masek filtracyjnych. Zajęcia te pozwoliły na sprawdzenie sprzętu w warunkach zbliżonych do bojowych, zdobycie nowych doświadczeń i poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie wcześniej nabytych umiejętności.

Intensywne szkolenie zakończono zajęciami taktyczno-inżynieryjnymi w formie zajęć taktyczno-specjalnych sprawdzających stopień wyszkolenia w plutonach. Ocenie podlegały zarówno umiejętności planowania, organizowania i przewodzenia poszczególnych dowódców na różnych szczeblach dowodzenia, jak i również realizacja zadań bojowych przez pododdziały. Wysoki stopień zaangażowania żołnierzy rezerwy, NSR oraz żołnierzy zawodowych podczas wykonywania zadań pozwoliły bez wątpienia na osiągnięcie zakładanych celów szkoleniowych.

Na koniec szkolenia poligonowego w dniu 21 maja 2018r., podczas apelu porannego, dowódca zgrupowania ppłk Tomasz DUDEK wręczył listy gratulacyjne dla żołnierzy rezerwy oraz Narodowych Sił Rezerwowych, którzy swoją determinacją, zaangażowaniem i uzyskiwanymi wynikami w czasie zajęć w sposób szczególny wyróżnili się podczas całego szkolenia poligonowego.