AKTUALNOŚCI
25.04.2018

W piątek, 20 kwietnia 2017 roku, w 2 Mazowieckim Pułku Saperów w Kazuniu Nowym odbyły się uroczyste obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych. Jak co roku, z okazji Święta Sapera na terenie jednostki wojskowej odbył się również „Dzień Otwartych Koszar” oraz piknik saperski.

Uroczystości „Święta Wojsk Inżynieryjnych” rozpoczęły się od mszy polowej w intencji żołnierzy-saperów. Po mszy, przed pomnikiem Poległych Saperów nastąpiło odczytanie apelu pamięci oraz oddanie salwy honorowej. Zakończenie uroczystości patriotyczno-religijnej zwieńczyło złożenie wiązanek i kwiatów pod pomnikiem przez przybyłe delegacje.

Uroczysty apel rozpoczął się o godzinie 11.00 przyjęciem meldunku przez pełniącego obowiązki szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej pułkownika Adama Przygodę. Meldunek złożył dowódca uroczystości – podpułkownik Sławomir Ozimkiewicz. Wciągnięcie Flagi Państwowej na maszt oraz odśpiewanie Hymnu Narodowego poprzedziły wystąpienie dowódcy 2 Pułku Saperów.

„Jak każdego roku, 16 kwietnia, w rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku, obchodzimy Święto Sapera. Dla żołnierzy wojsk inżynieryjnych ten dzień ma szczególną wymowę. Operacja, której powodzenie okupiło swym życiem tysiące saperów jest symbolem oddania, nieustępliwości i odwagi Polskich Saperów.” – powiedział w swoim wystąpieniu dowódca pułku, pułkownik Robert Kamiński.

Po przemówieniu dowódcy, głos zabrał pułkownika Adam Przygoda. W swoim wystąpieniu podkreślił zasługi jakie dla społeczeństwa oraz Wojska Polskiego wnieśli kazuńscy saperzy.

Po przemówieniach okolicznościowych odczytano decyzje o odznaczeniach oraz wręczono wyróżnienia. Odznaką „Zasłużony żołnierz RP w III stopniu” wyróżnieni zostali: mjr Piotr Duda oraz kpt. Mariusz Żak. Następnie została odczytana decyzja o wyznaczeniu szefa sztabu pułku - ppłk. Jerzego Łuszczykiewicza na wyższe stanowisko służbowe poza strukturami 2 Pułku Saperów. Tym samym pan pułkownik zakończył 31-letnią służbę w Twierdzy Kazuń. Za wieloletnią służbę w murach jednostki, pułkownik Łuszczykiewicz został wyróżniony przez pułkownika Adama Przygodę ryngrafem pamiątkowym.

Apel zakończył się defiladą, której akompaniowała orkiestra wojskowa. Chwilę później, po odprowadzeniu sztandaru przez kompanię honorową rozpoczęła się kolejna część obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych, a wśród atrakcji był m.in.: pokaz sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu pododdziałów pułku. Licznie zgromadzonej młodzieży szkolnej oraz sympatykom pułku żołnierze prezentowali nowoczesny sprzęt wojskowy. Wśród przedstawianego sprzętu znalazł się m. in.: Transporter Rozpoznania Inżynieryjnego (TRI), roboty saperskie i rozpoznawcze, kombinezon przeciwwybuchowy EOD-9 czy trał minowy „Bożena”.

Uroczyste pożegnanie pana pułkownika Łuszczykiewicza odbyło się w Sali Tradycji. W imieniu kazuńskich oficerów, mjr Jan Deręgowski wręczył odchodzącemu replikę szabli z 1921 roku. Osobiste i liczne podziękowania, wspólne zdjęcie oraz wpis do Księgi Pamiątkowej zakończyły uroczystość.

Na koniec, dowódca pułku - pułkownik Robert Kamiński, podziękował wszystkim zebranym za przybycie oraz zaprosił na piknik wojskowy który odbył się na terenie Klubu Wojskowego 2 Pułku Saperów.