Dowódca
2. Mazowieckiego Pułku Saperów
przyjmuje interesantów zgłaszających się
w sprawach skarg, wniosków i petycji:

- osoby cywilne w każdy poniedziałek od godz. 14:00 do 16:00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy);
- żołnierze i pracownicy wojska pułku - codziennie w godzinach służbowych po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie (bud. Nr 3, pokój Nr 115 w kompleksie K-136);

NIEETATOWYM INSPEKTOREM
DS. ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
W 2. MAZOWIECKIM PUŁKU SAPERÓW JEST:

- Szef Sekcji Wechowawczej (tel. 261 86-33-92, 261 86- 33-96)


       Na szczeblu jednostki system skargowo - wnioskowy prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46) oraz w oparciu o:
- Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
- Kodeks Postępowania Administracyjnego Dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
- Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- Decyzję Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego;
- Decyzję Nr 445/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2015 r., zmieniająca decyzję w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego;
- Rozkaz Nr 293 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 19 maja 2014 r., w sprawie organizacji systemu skargowo-wnioskowego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych;
- Rozkaz Nr Z-122 Dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z 18 grudnia 2015 r., w sprawie organizacji i funkcjonowania w 2016 r.

„Nie ma w życiu beznadziejnych sytuacji,
są tylko ludzie, którzy stają się bezbronni wobec nich”

MASZ PROBLEM??? - DZWOŃ!!!

DOWÓDCA 2 PUŁKU SAPERÓW
płk Robert KAMIŃSKI - tel. 261 86-33-10

SZEF SEKCJI WYCHOWAWCZEJ
  tel. 261 86-33-92

PSYCHOLOG-KONSULTANT ds.PROFILAKTYKI PSYCHOLOGICZNEJ
tel. 261 86-11-25, kom. 603-718-687

STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA PUŁKU

tel. 261 86-33-11, kom. 723-663-077

KSIĄDZ KAPELAN
ppor. Mateusz KORPAK -tel. 261 86-10-60, kom. 692-708-773