NSR

 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Utworzenie i funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) regulują przepisy które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. zawarte w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Jest to wyselekcjonowany zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa. Należy zaznaczyć, że żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej.


Wystarczy 7 kroków:

KROK 1:

Podejmij decyzję.

KROK 2:

Poszukaj niezbędnych informacji: Wejdź na stronę internetową (www.dgrsz.mon.gov.pl, www.mon.gov.pl), zadzwoń do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) bądź do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW), skontaktuj się ze szkołą lub jednostką wojskową.

KROK 3:

Zgromadź wszystkie potrzebne dokumenty, w razie wątpliwości dzwoń do WKU, WSzW, szkoły lub jednostki wojskowej.

KROK 4:

Złóż dokumenty we wskazanym miejscu i czekaj na informacje.

KROK 5:

Zgłoś się we wskazanym miejscu na badania i testy.

KROK 6:

Podpisz kontrakt

KROK 7:

Załóż mundur i ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM!!!

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Personalna 2psap:

tel. 261 86-10-25

 NSR - Dołącz Do Najlepszych