Dowództwo 2psap
01.07.2011


SZEF SZTABU
ppłk Jerzy ŁUSZCZYKIEWICZ


ppłk Jerzy Łuszczykiewicz

Urodzony 17 lipca 1963 roku w Hrubieszowie

Przebieg służby:

1983 -1987 słuchacz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych

1987 - 1989 dowódca plutonu saperów, 2 Brygada Saperów

1989 - 1994 dowódca kompanii przygotowania elementów  

1994 – 1996 szef sztabu batalionu maszyn inżynieryjnych

1996 – 1997  szef sztabu – zastępca dowódcy batalionu maszyn inżynieryjnych

1997 – 2007 dowódca batalionu maszyn inżynieryjnych

1997 – 2011 dowódca batalionu technicznego

2011 - 2013 Szef Sztabu 2 Pułku Saperów

Październik 2013 - Czerwiec 2014 Rezerwa Kadrowa

Lipiec 2014 Szef Sztabu 2 Pułku Saperów

Wykształcenie:

1983-1987 studia zawodowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Inżynieryjnych

1995-1997 studia magisterskie – Politechnika Lubelska

1998-1999 studia podyplomowe - Wojskowa Akademia Techniczna

2001 - 2002  studia podyplomowe -  Akademia Obrony Narodowej

2013 - 2014  podyplomowe studia operacyjno-strategiczne -  Akademia Obrony Narodowej